Burmistrz Pyrzyc informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego polegającego na wprowadzeniu produkcji materiałów budowlanych tj. klejów, tynków, szpachli, farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych w istniejącym obiekcie w Pyrzycach, przy ul. Lipiańskiej 26- etap II dotyczący wprowadzenia produkcji farb rozpuszczalnikowych, farb wodorozcieńczalnych i materiałów malarskich"


Pyrzyce, dnia 27 października 2008 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Burmistrz Pyrzyc informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego polegającego na wprowadzeniu produkcji materiałów budowlanych tj. klejów, tynków, szpachli, farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych w istniejącym obiekcie w Pyrzycach, przy ul. Lipiańskiej 26- etap II dotyczący wprowadzenia produkcji farb rozpuszczalnikowych, farb wodorozcieńczalnych i materiałów malarskich”

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: CSV sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Pomorskiej 58-60, 70- 812 Szczecin, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Grażyna Chmielewska- biegły w zakresie wykonywania ocen oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr:

8/4, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13 obręb 12 miasta Pyrzyce.

 

2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

3. Informacje o:

- wniosku,

- raporcie o oddziaływaniu na środowisko,

umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Pyrzyc.

 

 

4. Informuje się o:

- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji oraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko)

- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

 

Uwagi i wnioski składać można w terminie od dnia 30.10.2008 r. do dnia 20.11.2008 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, przy Placu Ratuszowym 1, pokój nr 275 (II piętro) w godzinach urzędowania, czyli od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 29-10-2008 15:36:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Turkiewicz 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 29-10-2008 15:37:38