Burmistrz Pyrzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego polegającego na wprowadzeniu produkcji materiałów budowlanych tj. klejów, tynków, szpachli, farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych w istniejącym obiekcie w Pyrzycach, przy ul. Lipiańskiej 26 - etap II dotyczący wprowadzenia produkcji farb rozpuszczalnikowych, farb wodorozcieńczalnych i materiałów malarskich"


Pyrzyce, dnia 27 października 2008 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 201 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr. 25, poz. 1501 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego Burmistrz Pyrzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego polegającego na wprowadzeniu produkcji materiałów budowlanych tj. klejów, tynków, szpachli, farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych w istniejącym obiekcie w Pyrzycach, przy ul. Lipiańskiej 26 - etap II dotyczący wprowadzenia produkcji farb rozpuszczalnikowych, farb wodorozcieńczalnych i materiałów malarskich” na wniosek CSV Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Pomorskiej 58-60, 70-812 Szczecin, w imieniu działa pełnomocnik Pani Grażyna Chmielewska - biegły w zakresie wykonywania ocen oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr:

8/4, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13.

W związku z powyższym właściciele działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działek przyległych, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 10 listopada 2008 r. mogą zapoznać się z zakresem planowanego przedsięwzięcia i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, przy Placu Ratuszowym 1, pokój nr. 275 (II piętro) w godzinach urzędowania, czyli od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 29-10-2008 15:40:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Turkiewicz 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 29-10-2008 15:49:21