Burmistrz Pyrzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Pyrzycach"


Pyrzyce, dnia 3 października 2008 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr. 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Burmistrz Pyrzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Pyrzycach” na wniosek Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach, przy ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr:

429, 417/1, 417/4, 418, 419/5, 421, 422/2, 423, 424, 425, 426,427, 428, 429, 432/5, 432/8, 433/1, 433/4, 433/5, 452, 453, 455, 456, 459, 460/1, 460/2, 461, 462, 463, 464, 466/1, 466/3, 470, 471, 472, 474, 476, 477, 478, 495/2, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 504, 505/2, 523, 530, 531, 532/1, 532/2, 533, 570 obręb 10 miasta Pyrzyce.

 

W związku z powyższym właściciele działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działek przyległych, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 17 października 2008 r. mogą zapoznać się z zakresem planowanego przedsięwzięcia i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, przy Placu Ratuszowym 1, pokój nr. 275 (II piętro) w godzinach urzędowania, czyli od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 29-10-2008 15:45:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Turkiewicz 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 29-10-2008 15:46:15