Zarządzenie Nr 565/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 565/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie

przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego budynku Urzędu

Miejskiego w Pyrzycach

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr

153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr

102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr

181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, Nr 180

poz.1111) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (ujednolicony teksy ustawy Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655), Burmistrz Pyrzyc

postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiący załącznik Nr 1

oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego

Zarządzenia, na wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku Urzędu

Miejskiego w Pyrzycach

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału

Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

(-) Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zal_565.doc (DOC, 34KB) 2008-11-06 10:11:33 118 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 06-11-2008 10:11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 06-11-2008 10:11:33