Zarządzenie Nr 566/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 566/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 października 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach.

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach stanowiący załącznik do uchwały nr 6/04 Rady Pedagogicznej z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu (z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009 Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 06-11-2008 10:13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 06-11-2008 10:13:10