ZARZĄDZENIE Nr 567/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 października 2008r. w sprawie: organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2008/2009


Zarządzenie Nr 567/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 października 2008r.

w sprawie: organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2008/2009

Na podstawie § 16 ust. 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie z dnia 4 lutego 1998r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam organizację punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2008/2009, zgodnie z arkuszem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatwierdzam dla punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie na rok szkolny 2008/2009, następujące wskaźniki:

  1. liczba oddziałów 1, w tym 1 przedszkolny;

  2. liczba godzin tygodniowo 15;

  3. liczba etatów pedagogicznych 0,60;

  4. liczba etatów pracowników administracji i obsługi 3/4.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 października 2008.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 06-11-2008 10:14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 06-11-2008 10:14:42