PORZĄDEK OBRAD XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 27 listopada 2008 r. (czwartek) ? godz. 14:00 w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


PORZĄDEK OBRAD

XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 27 listopada 2008 r. (czwartek) - godz. 14:00,

w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

 1. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

 1. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc

 2. Interpelacje i zapytania Radnych na piśmie.

 1. Informacja nt.”Realizacja inwestycji - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giżyn z kompleksem rekreacyjno - sportowym”,

  1. opinie komisji rady,

  2. dyskusja.

 1. Stan i perspektywa budownictwa mieszkaniowego w Gminie Pyrzyce (socjalne, komunalne, inne) oraz zabezpieczenie terenów pod budownictwo (Druk Nr 415 /08 ).

 1. opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,

 2. dyskusja.

 1. Informacja „Analiza skuteczności funkcjonowania systemu oświaty na terenie Gminy Pyrzyce” (Druk Nr 418 /08).

  1. opinia Komisji Edukacji,

  2. dyskusja.

9. Informacja „Sytuacja bezdomności w gminie Pyrzyce i przygotowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zapewnienia pomocy ludziom bezdomnym” (Druk Nr 406/08).

a) opinia Komisji Edukacji,

b) dyskusja.

10. Informacja „Funkcjonowanie, działalność Wydawnictwa Gazety Ziemi Pyrzyckiej” (Druk Nr 416/08).

a) opinia Komisji Edukacji, Komisji Budżetu,

b) dyskusja.

11.Informacja w sprawie funkcjonowania PPK Spółki z o.o. (Druk Nr 414/08).

 1. opinia Komisji Budżetu,

 2. dyskusja.

12.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, (Druk Nr  417/08).

  1. opinia Komisji Budżetu,

  2. dyskusja, c) głosowanie.

13.Projekt uchwały w sprawie zasad polityki podatkowej gminy      Pyrzyce w podatku od nieruchomości na lata 2009 - 2010, (Druk Nr      409/08).

  1. opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,

  2. dyskusja, c) głosowanie.

14.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Druk Nr 410/08).

 1. opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

15.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, (Druk Nr 411/08).

  1. opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,

  2. dyskusja, c) głosowanie.

16. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych, (Druk Nr 412/08).

a)opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

17. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, (Druk Nr 420/08).

a)opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

18. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Pyrzyce na 2008r Druk Nr 421/08).

a)opinia Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

19.Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (Druk Nr 413/08).

a) opinia Komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

20. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 257 o pow.0,0241 ha obręb nr 9 m.Pyrzyce na rzecz jej użytkownika wieczystego (Druk Nr 405/08).

a) opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” (Druk Nr 404/08).

a) opinia Komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

22. Projekt uchwały w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Pyrzyce (Druk Nr 407/08).

a) opinia Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco (Druk Nr 408/08)

a) opinia Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

24. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

25. Wolne wnioski.

26. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-11-2008 10:33:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-11-2008 10:33:38