Listopad 2008r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2008 r. o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 763/1 o pow. 0,1022 ha obręb Brzesko, oraz udział 1/2 części w działce nr 763/6 o pow. ogólnej 0,0367 ha obręb Brzesko 2008-11-28 09:54:46
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2008 r. o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 763/5 o pow. 0,0869 ha obręb Brzesko, oraz udział 1/2 części w działce nr 763/6 o pow. ogólnej 0,0367 ha obręb Brzesko 2008-11-28 09:53:33
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2008 r. o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5/2 położonego przy ul. Bogusława o pow. 88,84 m2 z udziałem 61/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego współużytkowania gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji nr 178/35 o pow. 1589 m2 w obr. Nr 6 m. Pyrzyce 2008-11-28 09:52:18
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2008 r. o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garaż) położonego przy ul. Warszawskiej o pow. 12,40 m2 z udziałem 87/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji nr 420/5 o pow. 418 m2 obr. Nr 10 m. Pyrzyce 2008-11-28 09:51:30
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2008 r. o wyniku przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 291 o pow. 33 m2 obr. Nr 10 m. Pyrzyce 2008-11-28 09:50:01
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2008 r. o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/7 o pow. 301 m2 obr. Nr 6 m. Pyrzyce wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 2834/1000 części w działce nr 201/29 o pow. całkowitej 1348m2 obr. nr 6 m. Pyrzyce 2008-11-28 09:49:25
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2008 r. o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108/11 o pow. 0,1212 ha obręb Okunica 2008-11-28 09:45:54
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 581/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego i przyjęcia regulaminu na najem pomieszczenia garażowego o pow. uż. 13,20 m2 w budynku gospodarczym położonym w obrębie 6 m. Pyrzyce przy ul .Bogusława 8, na działce nr.190/39 o pow245m2 2008-11-27 14:59:42