Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 581/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego i przyjęcia regulaminu na najem pomieszczenia garażowego o pow. uż. 13,20 m2 w budynku gospodarczym położonym w obrębie 6 m. Pyrzyce przy ul .Bogusława 8, na działce nr.190/39 o pow245m2


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 581/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138,poz. 974,

Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz1111) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pk2. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708; Nr 220, poz..1600 i 1601,z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59,poz.369) Burmistrz Pyrzyc zarządza,

co następuje:

§ 1. Ogłosić ustny przetarg ograniczony do mieszkańców posesji ul. Bogusława 8

w Pyrzycach, na najem pomieszczenia garażowego o pow. uż. 13,20 m2 w budynku gospodarczym położonym w obrębie 6 m. Pyrzyce przy ul .Bogusława 8, na działce nr.190/39 o pow245m2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjąć regulamin przetargu na najem pomieszczenia garażowego-załącznik

nr 2 do zarządzenia.

§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zal1.doc (DOC, 37KB) 2008-11-27 14:59:42 116 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 27-11-2008 14:59:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Jędraszak 25-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 27-11-2008 14:59:42