I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2008 r. o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garaż) położonego przy ul. Warszawskiej o pow. 12,40 m2 z udziałem 87/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji nr 420/5 o pow. 418 m2 obr. Nr 10 m. Pyrzyce


I N F O R M A C J A

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 listopada 2008 r.

o wyniku przetargu

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2004 r., nr 207 poz. 2108) Burmistrz Pyrzyc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 listopada 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbył się trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garaż) położonego przy ul. Warszawskiej o pow. 12,40 m2 z udziałem 87/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji nr 420/5 o pow. 418 m2 obr. Nr 10 m. Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi Księgę Wieczystą nr 18715.

Cena wywoławcza netto wynosiła 2 370 zł.

Przetarg odbył się ze skutkiem wynikiem negatywnym z uwagi na brak przystąpienia do niego oferentów

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 09:51:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Sikora 25-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 09:51:30