I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2008 r. o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 763/1 o pow. 0,1022 ha obręb Brzesko, oraz udział 1/2 części w działce nr 763/6 o pow. ogólnej 0,0367 ha obręb Brzesko


I N F O R M A C J A

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 listopada 2008 r.

o wyniku przetargu

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2004 r., nr 207 poz. 2108) Burmistrz Pyrzyc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 listopada 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 763/1 o pow. 0,1022 ha obręb Brzesko, oraz udział 1/2 części w działce nr 763/6 o pow. ogólnej 0,0367 ha obręb Brzesko.

Cena wywoławcza netto wynosiła 27 050,00 zł.

Przetarg odbył się ze skutkiem wynikiem negatywnym z uwagi na brak przystąpienia do niego oferentów

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 09:54:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Sikora 25-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 09:54:46