Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/273/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach


Uchwała Nr XXXIII/273/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 października 2008r.

w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/160/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1 dodaje się pkt. 11) w brzmieniu: „ ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.)”.

  2. W § 6 dodaje się pkt. 27) w brzmieniu: „realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

§3. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/260/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 10:52:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 10:52:58