Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/276/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały o sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Uchwała Nr XXXIII/276/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 października 2008r.

w sprawie zmiany uchwały o sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) w związku z art. 14a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm. Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043; Nr 206, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/118/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mielęcinie, ul. Główna 72,

oraz punkt przedszkolny pod nazwą „Ognisko Przedszkolne” z siedzibą w Krzemlinie 8”,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mielęcinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2008r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 10:56:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 10:56:01