Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/277/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwał


Uchwała Nr XXXIII/277/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie uchylenia uchwał

Na podstawie art. 67a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) oraz art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXI/170/2008 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, zmienioną Uchwałą Nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zmiany zasad korzystania ze stołówek szkolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 40, poz. 854, 855) oraz Uchwałą Nr XXXI/263/2008 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany zasad korzystania ze stołówek szkolnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą od dnia 1 września 2008 r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 10:56:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 10:56:51