Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/281/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2008r w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Pyrzyce


Uchwała Nr XXXIII/281/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 października 2008r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Pyrzyce, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi Kw nr 28136, stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

§ 2. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela lub posiadacza działek nr 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5 położonych w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gminną nr 391/6 obręb nr 10 miasta Pyrzyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 11:00:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 11:00:43