Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/282/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2008r. o zmianie uchwały o zawarciu porozumienia międzygminnego

Uchylono Uchwałą NrXXXIX/336/09 z dnia 26 lutego 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXIII/282/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 października 2008r.

 

o zmianie uchwały o zawarciu porozumienia międzygminnego

 

 

Na podstawie art. 7 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 3 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 130, poz.190) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/268/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 września 2008r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Pyrzyce oraz Przelewice, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej, § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 11:02:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-06-2013 09:49:42