OGŁOSZENIE Zgodnie z Zarządzeniem Nr 572/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 listopada 2008r.w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


Pyrzyce, dnia 1 grudnia 2008r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 572/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 listopada 2008r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Komisja w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz-członek

 3. Jadwiga Dobiszewska- członek

 4. Grażyna Wojciechowska-członek, sekretarz komisji

W dniu 3 grudnia 2008r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach dokonała otwarcia ofert.

Ogłoszenie konkursu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach i Powiatowego Urzędu Pracy
w Pyrzycach.

Termin składania ofert upłynął 2 grudnia 2008r. o godzinie 15:00.

Wpłynęła 10 ofert:

 1. Pani Darii Kawczyńskiej -zam. w Stargardzie Szcz.

 2. Pani Anny Budynek -zam. w Pyrzycach

 3. Pani Magdaleny Turkiewicz -zam. w Pyrzycach

 4. Pana Tomasza Wszoły -zam. w Bylicach

 5. Pani Aleksandry Maciejewskiej-Kacprzak -zam. w Pyrzycach

 6. Pana Grzegorza Stanisława Jastrzębskiego -zam. w Pyrzycach

 7. Pana Mirosława Przyborowskiego -zam. w Barlinku

 8. Pana Tadeusza Lecha Kuliga -zam. w Pyrzycach

 9. Pani Joanny Kurek -zam. w Pyrzycach

 10. Pana Jakuba Lencznarowicza - zam. w Szczecinie

Kryteria konkursowe spełniają:

 1. Pani Magdalena Turkiewicz

 2. Pan Tomasz Wszoła

 3. Pan Grzegorz Stanisław Jastrzębski

 4. Pan Mirosław Przyborowski

 5. Pan Tadeusz Lech Kulig

 6. Pani Joanna Kurek

Kryteriów konkursowych nie spełniają:

 1. Pani Daria Kawczyńska - brak: kwestionariusza osobowego, oświadczeń,

 2. Pani Anna Budynek - brak wymaganego stażu pracy.

 3. Pani Aleksandra Maciejewska-Kacprzak - brak wymaganego stażu pracy.

 4. Pan Jakub Jerzy Lencznarowicz - brak wymaganego stażu pracy.

Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono:

 1. Panią Magdalenę Turkiewicz

 2. Pana Tomasza Wszołę

 3. Pana Grzegorza Stanisława Jastrzębskiego

 4. Pana Mirosława Przyborowskiego

 5. Pana Tadeusza Lecha Kuliga

 6. Panią Joannę Kurek

Na dzień 10 grudnia 2008r. na godz. 9:00. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

B U R M I S T R Z

(-) Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 04-12-2008 13:32:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 04-12-2008 13:32:44