Zarządzenie Nr 568/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok


Zarządzenie Nr 568/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XX/167/08 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 3 644,00

w tym:

  • dotacja celowa na zadania własne 3 644,00 zł,

§ 2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 847 467,41 zł

w tym:

  • dotacja celowa na zadania własne 180 733 zł,

  • dotacja celowa na zadania zlecone 657 264,41 zł,

  • dotacja celowa otrzymana z gminy na podstawie porozumienia 9 470,00 zł,

co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 46 107 538,36 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 271 728,22

w tym:

  • wydatki na realizację zadań własnych 269 369,00 zł

  • wydatki na realizację zadania określonego w porozumieniu między j.s.t. 2 359,22 zł

§ 4. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 1 115 551,63

w tym:

  • wydatki na realizację zadań własnych 446 458,00 zł,

  • wydatki na realizację zadań zleconych 657 264,41 zł,

  • wydatki na realizację zadania określonego w porozumieniu między j.s.t. 11 829,22 zł,

co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 52 337 746,36 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-12-2008 10:20:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-12-2008 10:20:32