Zarządzenie Nr 569/2008r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2008r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 569/2008r.

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 października 2008r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 3 listopada 2008r. wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Z dniem 3 listopada 2008r. tracą moc:

1.Zarządzenie Nr 39/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2007r. w

sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

2. Zarządzenie Nr 162/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 maja 2007r. w

sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w

Pyrzycach.

3.Zarządzenie Nr 196/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2007r. w

sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

w Pyrzycach.

4.Zarządzenie Nr 421/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2008r. w

sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

w Pyrzycach.

5.Zarządzenie Nr 476/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2008r. w

sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w

Pyrzycach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-12-2008 10:21:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-12-2008 10:21:17