Zarządzenie Nr 576 /2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej w zakresie odpowiednim dla danej placówki - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywania drobnych napraw i usuwanie usterek w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.


Zarządzenie Nr 576 /2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 20 listopada 2008r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej w zakresie odpowiednim dla danej placówki - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywania drobnych napraw i usuwanie usterek w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z 2008r. Nr 171, poz. 1058) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia załącznik nr 2, w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej w zakresie odpowiednim dla danej placówki - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce..

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pyrzyce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zal2_576.doc (DOC, 25KB) 2008-12-08 10:34:57 108 razy
2 zal_1_576.doc (DOC, 36KB) 2008-12-08 10:34:57 129 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-12-2008 10:34:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-12-2008 10:34:57