Zarządzenie Nr 577/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów Sekretarza Rady Sołeckiej Sołectwa Nieborowo


Zarządzenie Nr 577/2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 26 listopada 2008r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sekretarza Rady Sołeckiej Sołectwa

Nieborowo

Na podstawie § 20 i 22 Statutu Sołectwa Nieborowo stanowiącego załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce, zarządzam, co następuje:

§1. Zwołuję Zebranie Wyborcze Sołectwa Nieborowo pod moim przewodnictwem, dla przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sekretarza Rady Sołeckiej Sołectwa Nieborowo w dniu 10 grudnia 2008r. o godz. 18?? w Świetlicy Wiejskiej w Nieborowie.

§2. Proponuję następujący porządek zebrania:

1.Przyjęcie rezygnacji z funkcji Sekretarza Rady Sołeckiej Sołectwa

Nieborowo - podjęcie uchwały.

2.Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3.Wybory Sekretarza Rady Sołeckiej Sołectwa Nieborowo.

4.Wolne wnioski.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Sołectwa NIeborowo.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 09-12-2008 11:27:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 09-12-2008 11:27:33