Zarządzenie Nr 578/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 578/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, ust. 674 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260 poz. 2593, z 2007r. Nr 214, poz. 1580) zarządzam, co następuje:

* 1. Powołuję dla Fatimy Hołowni - nauczycielki Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, Komisję Egzaminacyjną w składzie:

  • Teresa Jasińska - przewodnicząca (reprezentant organu prowadzącego)

  • Elżbieta Kintop - członek (reprezentant Kuratorium Oświata w Szczecinie),

  • Marian Pihan - członek (dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach)

  • Jan Józef Karpowicz- członek (ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej)

  • Danuta Ziółkowska - członek (ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej).

* 2. Komisja Egzaminacyjna powoływana jest na czas postępowania egzaminacyjnego.

* 3. Za pracę w Komisji Egzaminacyjnej eksperci, o których mowa w * 1 otrzymują wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto powiększone o koszty podróży.

* 4. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej oraz kierownikowi wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

* 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 09-12-2008 11:28:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 09-12-2008 11:28:38