ZARZĄDZENIE Nr 579/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach


ZARZĄDZENIE Nr 579/2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 26 listopada 2008r.

w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220
, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218)oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i § 5 ust. 2 Statutu Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach przyjętego Uchwałą Nr XXXI/264/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 25 września 2008r.
i art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy zarządzam, co następuje:

Na mocy zgodnego porozumienia stron z dniem 26 listopada 2008r.odwołuję Pana Andrzeja Domagałę ze stanowiska Kierownika Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach
w związku z przejściem na emeryturę.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 09-12-2008 11:29:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 09-12-2008 11:29:56