Zarządzenie Nr 582/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok


Zarządzenie Nr 582/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 listopada 2008r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz.1112) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XX/167/08 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 297 244,00 zł

w tym:

  • dotacja celowa na zadania zlecone 297 244,00 zł,

§ 2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1 100,00 zł

w tym:

  • dotacja celowa na zadania zlecone 1 100,00 zł,

co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 45 903 956,38 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 506 869,95 zł

w tym:

  • wydatki na realizację zadań zleconych 297 244,00 zł

  • wydatki na realizację zadań własnych 209 394,60 zł

  • wydatki na realizację zadań określonych w porozumieniach między j.s.t. 231,35 zł

§ 4. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 210 725,95 zł

w tym:

  • wydatki na realizację zadań zleconych 1 100,00 zł 

  • wydatki na realizację zadań własnych 207 394,60 zł,

  • wydatki na realizację zadań określonych w porozumieniach między j.s.t. 2 231,35 zł,

co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 52 134 164,38 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

Załączniki do pobrania

1 zal_582.xls (XLS, 80KB) 2008-12-09 11:33:02 123 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 09-12-2008 11:33:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 09-12-2008 11:33:02