Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/292/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2008r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Uchylono Uchwałą Nr LV/455/09 z dnia 26 listopada 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXV/292/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2008r.

 

 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

 

 

Na podstawie art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008; z 2006r. Nr 144, poz.1042) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr LIII/435/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy rozdział X § 54 ust.1 otrzymuje brzmienie:

 

„1.Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu sprawują: Policja, upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Straż Miejska.”

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:22:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-06-2013 09:53:21