Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz poboru tej opłaty


Uchwała Nr XVII/126/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 12 listopada 2007r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz poboru tej opłaty

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art.18a ust.1 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę od posiadania psów ras agresywnych określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 60,00 zł od jednego psa rocznie.

§ 2. 1 Opłata płatna jest bez wezwania do 30 czerwca każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu.

2. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego.

3. Nie zapłacona w terminie opłata z doliczeniem odsetek za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze postępowania egzekucyjnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/213/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:35:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:35:47