Sesja XIII 2007r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIII/95/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 13 w Pyrzycach 2008-12-18 13:00:01
Uchwała Nr XIII/94/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 4, nr 7 i nr 12 miasta Pyrzyce 2008-12-18 12:59:29
Uchwała Nr XIII/93/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 9 w Pyrzycach 2008-12-18 12:58:59
Uchwała Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2008-12-18 12:58:27
Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie sprzedaży działki numer 108 położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce 2008-12-18 12:57:53
Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie nabycia w zamian za zobowiązania zabudowanej nieruchomości 2008-12-18 12:57:21
Uchwała Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2007 2008-12-18 12:56:47
Uchwała Nr XIII/88/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2008-12-18 12:55:12
Uchwała Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2008-12-18 12:54:23