Uchwała Nr XIV/96/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 13 września 2007r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007r.


Uchwała Nr XIV/96/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 13 września 2007r.

w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007r.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46 poz.449, Nr 74 poz.786, Nr 154 poz.1802, z 2002r. Nr 14 poz. 128, Nr 127 poz. 1089, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 57 poz. 507, Nr 130 poz. 1188, z 2004r. Nr 25 poz. 219, z 2005r. Nr 140 poz. 1173, z 2006r. Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 112, poz. 766) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania nr 14 dla wyborców przebywających w szpitalu, z siedzibą w świetlicy Szpitala Powiatowego  w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II 2, tel. (091) 570-25-73.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 18-12-2008 13:01:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 18-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 18-12-2008 13:01:07