PORZĄDEK OBRAD XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 30 grudnia 2008 r. (wtorek) - godz. 14:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


PORZĄDEK OBRAD

XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 30 grudnia 2008 r. (wtorek) - godz. 14:00,

w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej.

 4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.

 5. Interpelacje i zapytania Radnych na piśmie.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków      zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (Druk Nr  429/08).

  1. opinia Komisji Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Społecznych,

  2. dyskusja, c) głosowanie.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego dla części obrębu 9 miasta Pyrzyce (Druk Nr   430/08).

a) opinia Komisji Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Społecznych,

b) dyskusja, c) głosowanie.

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Żabów     na lata 2008 - 2013, (Druk Nr   431/08).

 1. opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla      członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w      działaniach ratowniczych       i szkoleniach pożarniczych organizowanych      przez Państwową Straż       Pożarną lub gminę (Druk Nr 433/08).

a) opinia Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Nieruchomościami                        i Spraw Społecznych,

b) dyskusja, c) głosowanie.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego         wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania         tabeli płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych         Gminy  Pyrzyce (Druk Nr 427/08).

a)opinia Komisji Budżetu, Komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego        Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku (Druk        Nr  428/08).

a)opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

12. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Hali widowiskowo -         sportowej w  Pyrzycach (Druk Nr 434 /08).

a)opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

13. Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie upoważnienia         Burmistrza do udzielenia poręczenia (Druk Nr 437 /08).

a)opinia Komisji Budżetu, Komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

14. Projekt uchwały w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków         zamieszczonych w budżecie gminy 2008 roku (Druk Nr 436 /08).

a)opinia Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Pyrzyce       na rok 2008 (Druk Nr 435/08).

a)opinia Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
w
Pyrzycach na rok 2009 (Druk Nr 432/08).

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

17. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-12-2008 09:42:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 18-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-12-2008 09:42:54