Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/310/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet sołtysów


Uchwała Nr XXXVI/310/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet sołtysów

Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uczestnictwo w sesji Rady Miejskiej oraz w spotkaniach organizowanych przez Burmistrza uprawnia sołtysa (lub jego zastępcę w razie dłuższej, uzasadnionej nieobecności sołtysa) do otrzymania diety, obejmującej również ekwiwalent za koszty dojazdu, w wysokości 7% maksymalnej diety przysługującej radnym w miejscowościach od 15.000 do 100.000 mieszkańców.

§ 2. Kwotę przypadającej diety zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę „0,49zł” pomija się a kwotę „0,50zł” zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/287/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie ustalenia diety sołtysom.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 09-01-2009 14:53:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 09-01-2009 14:53:11