PORZĄDEK OBRAD XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 stycznia 2009r. (czwartek) - godz. 14:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


PORZĄDEK OBRAD

XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 29 stycznia 2009r. (czwartek) - godz. 14:00,

w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej.

 4. Informacja kwartalna Przewodniczącego Rady.

 5. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc(Druk Nr 461/09).

 6. Interpelacje i zapytania Radnych na piśmie.

7.Informacja „Ocena stanu opieki zdrowotnej w mieście i gminie Pyrzyce”    (Druk Nr 444/09),

  1. opinia Komisji Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Społecznych,

  2. dyskusja.

8.Informacja „Działania promocyjne Gminy Pyrzyce w 2008 roku”     

(Druk  Nr 446/09),

a) opinia Komisji Edukacji,

b) dyskusja.

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów       i  wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki      Wodnej w 2009 r. (Druk Nr 445/09).

a) opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

10. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej (Druk Nr      443/09).

 1. opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii, Komisji Budżetu,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu        zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 1 w Pyrzycach        (Druk Nr 447/09).

a) opinia Komisji Gospodarki Nieruchomościami  i Spraw Społecznych,

b)dyskusja, c) głosowanie.

12. Projekty uchwał w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu        mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy :

1)  (Druk Nr 448/09) - ul.Ks. Bogusława X 18 m.3,

2) (Druk Nr 449/09) - ul.Dworcowa 1 m.4,

3) (Druk Nr 450/09) - ul.Wojska Polskiego 3 m.1,

4) (Druk Nr 451/09) - ul.Ks. Bogusława X 14 m.2,

5) (Druk Nr 452/09) - ul.Ks. Bogusława X 9 m.5,

6) (Druk Nr 453/09) - ul.Narutowicza 8C m.2,

7) (Druk Nr 454/09) - ul.1 Maja 8 m.6,

8) (Druk Nr 455/09) - ul.Kilińskiego 6 m.5,

9) (Druk Nr 456/09) - ul.Niepodległości 38 m.2,

10) (Druk Nr 457/09) - ul.Ks. Bogusława X 12 m.1,

11) (Druk Nr 458/09) - ul.Ks. Bogusława X 7 m.12A,

12) (Druk Nr 459/09) - ul.Dąbrowskiego 14D m.8,

a) opinie Komisji Gospodarki Nieruchomościami  i Spraw Społecznych,

b) dyskusja, c) głosowanie.

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji        rady na  2009r. (Druk Nr 460 /09).

a) projekty planów pracy stałych komisji rady,

b)dyskusja, c) głosowanie.

14. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-01-2009 12:33:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-01-2009 12:33:33