Zarządzenie Nr 587 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 grudnia 2008 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 587

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 1 grudnia 2008

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art.47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 104, poz.708 Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 249, poz.1832, Dz.U. z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz.535, Nr 139, poz.1324, Nr 124, poz.1152, Nr 229, poz.2276, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 146, poz.1546, Nr 145, poz.1535, Nr 213, poz.2155, Dz.U. z 2005r. Nr 10, poz.66, Nr 184, poz.1539, Nr 267, poz.2252, Dz.U. z 2006r. Nr 157, poz.1119, Nr 208, poz.1540, Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz.393. Nr 144, poz.900.) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo-odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego

Urząd Miejski w Pyrzycach - Kasa

w zakresie: środki pieniężne

osoba odpowiedzialna materialnie - zdająca Marianna Olejniczak

- przyjmująca Agnieszka Boryczka

§ 2 Spis przeprowadzony zostanie w dniu 1 grudnia 2008r.

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję, zespół spisowy w składzie:

a) Jan Marszałek - przewodniczący zespołu

b) Aleksandra Karpińska - członek zespołu

2. Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do przeprowadzenia czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 04-02-2009 12:47:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 04-02-2009 12:47:17