Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 591/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05.12.2008 r. Ustalam terminy wypłat wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce w 2009 roku.


Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 591/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 05.12.2008 r.

Na podstawie art.85 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam terminy wypłat wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce w 2009 roku.

Miesiąc

Urząd

ZUT, GZP,

OSiR, Świetlice

Szkoły Podstawowe,

Gimnazjum, Przedszkola

Obsługa

Nauczyciele

Styczeń

26

27

28

2

Luty

23

24

25

2

Marzec

25

26

27

2

Kwiecień

24

27

28

1

Maj

26

27

28

4

Czerwiec

24

25

26

1

Lipiec

24

28

29

1

Sierpień

25

26

27

3

Wrzesień

25

28

29

1

Październik

26

27

28

1

Listopad

25

26

27

2

Grudzień

22

23

23

1

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01stycznia 2009 r. i podlega przekazaniu jednostkom organizacyjnym Gminy.

Burmistrz

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 04-02-2009 12:50:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 04-02-2009 12:50:27