Zarządzenie Nr 594/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok


Zarządzenie Nr 594/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 11 grudnia 2008r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz.1112) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XX/167/08 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 183 777,00 zł

w tym:

  • dotacja celowa na zadania własne 183 777,00 zł

§ 2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 6 500,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na zadania własne 6 500,00 zł

co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 45 726 679,38 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 251 200,76 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych 7 116,62 zł

- wydatki na realizację zadań własnych 244 084,14 zł

§ 4. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 73 923,76 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych 7 116,62 zł

- wydatki na realizację zadań własnych 66 807,14 zł,

co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 51 956 887,38 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 zaA_.Nr_1,_2_(oA_wiata).xls (XLS, 60KB) 2009-02-04 12:53:05 91 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 04-02-2009 12:53:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 04-02-2009 12:53:05