Zarządzenie Nr 598/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009


Zarządzenie Nr 598/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009

Na podstawie § 18, ust 1 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2006/2007 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach z dnia 12 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009 Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach stanowiącego załącznik, o którym mowa w § 1 zarządzenia Nr 473/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009, zmienionego zarządzeniem nr 546/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009 i zarządzeniem nr 593/08 z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009, dodaje się aneks nr 3 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Publiczne Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach na rok szkolny 2008/2009, obowiązują następujące wskaźniki:

  1. liczba oddziałów 28;

  2. liczba godzin tygodniowo 1426, w tym 205 ponadwymiarowych;

  3. liczba etatów pedagogicznych 72;

  4. liczba etatów pracowników administracji i obsługi 23,83;

  5. liczba grup wychowawczych świetlicy 5.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2008.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 04-02-2009 12:56:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 04-02-2009 12:56:48