Zarządzenie Nr 601/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009


Zarządzenie Nr 601/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie: zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009

Na podstawie § 22, ust 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Rady Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009 Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach stanowiącego załącznik, o którym mowa w § 1 zarządzenia Nr 434/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009 zmienionego zarządzeniem nr 530/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach im. Leonida Teligi w roku szkolnym 2008/2009, dodaje się aneks nr 2 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach na rok szkolny 2008/2009, następujące wskaźniki:

  1. liczba oddziałów 33;

  2. liczba godzin tygodniowo 1244, w tym 183 ponadwymiarowych;

  3. liczba przeliczeniowych etatów pedagogicznych 62;

  4. liczba etatów pracowników administracji i obsługi 22,2;

  5. liczba grup wychowawczych świetlicy 6.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 24 listopada 2008.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 04-02-2009 12:59:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 04-02-2009 12:59:35