Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą


ZaŚwiadczenie o zdolnoŚci prawnej do zawarcia zwiĄzku małżeńskiego za granicĄ

Pokój nr 129, tel.570-49-06

Podstawa prawna: art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz.180 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą  (wniosek znajduje się w załączniku)

 2. Do wglądu:

  1. w przypadku panny i kawalera:

   • dokument stwierdzający  tożsamość*

   • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Pyrzycami 

   • dla osób urodzonych w Pyrzycach  kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia 

 1. w przypadku osób rozwiedzionych:

  • dokument stwierdzający tożsamość*

  • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Pyrzycach

  • dla osób urodzonych w Pyrzycach  kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia 

  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu

 • w przypadku wdowców:

  • dokument stwierdzający tożsamość*,

  • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Pyrzycami,

  • dla osób urodzonych w Pyrzycach kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia 

  • odpis aktu zgonu współmałżonka.

      * w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania

      II. OPŁATY:
      Opłata skarbowa:

      • za podanie - 5 zł.

      • za załącznik - 0,50 zł.

      • za wydane zaświadczenie - 30 zł.

      III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
      Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

      IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
      Urząd Stanu Cywilnego (USC).

      V. TRYB ODWOŁAWCZY:
      Nie przysługuje.

      VI. UWAGI:
      Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące od daty jego wystawienia.

      Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia  musi być zameldowane na terenie  gminy Pyrzyce, Gminy Kozielice lub gminy Bielice.

    1. Załączniki do pobrania

     1 zaszagr.rtf (RTF, 12KB) 2005-07-01 13:01:25 99 razy

     Metadane - wyciąg z rejestru zmian

     Akcja Osoba Data
     Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 13:01:25
     Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
     Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 13:01:25