Uchwała Nr XXXVIII/314/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r.


Uchwała Nr XXXVIII/314/09

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150, Nr 111, poz.708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223 poz. 1464) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan przychodów w kwocie 90.000,00 zł i wydatków w kwocie 200.000,00 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.Wykonanie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

1 zal_314.doc (DOC, 39KB) 2009-02-05 11:49:17 107 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 05-02-2009 11:49:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 05-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 05-02-2009 11:51:20