Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia 2009 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OGŁOSZENIE PPiGMK nr 46/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2009-12-15 13:25:04
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 45/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem. 2009-12-10 09:58:08
dokument Ogłoszenie Nr 44/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2009-12-02 08:27:50
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 43/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce,przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2009-11-13 09:53:36
dokument OGŁOSZENIE PPiGMK nr 42/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2009-11-04 08:41:08
dokument OGŁOSZENIE PPiGMK nr 40/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 października 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu 2009-10-09 15:04:51
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 38/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 października 2009r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem . 2009-10-06 13:21:49
dokument OGŁOSZENIE PPiGMK nr 39/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 października 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2009-10-06 09:19:01
dokument D R U G I E O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Pyrzyc zleci rozbiórkę budynków gospodarczych w zamian za pozyskane materiały w miejscowościach: Nowielin - posesja nr 7, Brzesko - posesja nr 126 2009-10-02 12:43:30
dokument Ogłoszenie Nr 37/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży 2009-09-30 15:03:37
dokument O G Ł O S Z E N I E PPiGMK /7321-XIII/32/5/2009 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce 2009-08-17 14:25:05
dokument Ogłoszenie Nr 31/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2009-08-11 15:03:57
dokument Ogłoszenie Nr 30/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2009-07-23 12:17:08
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 29/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2009r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2009-07-06 14:06:28
dokument OGŁOSZENIE nr 28/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2009 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2009-07-03 14:43:49
dokument OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi nr 106, odc. Czernice-Stróżewo". 2009-07-01 14:30:51
dokument OGŁOSZENIE PPiGMK nr 27/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2009-06-22 09:02:45
dokument OGŁOSZENIE nr 26/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2009-06-22 09:02:06
dokument Ogłoszenie Nr 25/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2009-06-22 09:00:04
dokument Ogłoszenie Nr 24/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży 2009-06-15 12:33:52
dokument OGŁOSZENIE NR 23/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży 2009-06-15 12:33:13
dokument Ogłoszenie Nr 22/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży 2009-06-15 12:32:43
dokument OGŁOSZENIE PPiGMK nr 18/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2009-05-15 13:09:35
dokument OGŁOSZENIE PPiGMK nr 17/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 maja 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2009-05-11 10:40:29
dokument OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia polegającego na "budowie tężni drewnianej tradycyjnej z grotą i komorą inhalacyjną, budynku administracyjno - socjalnego, budynku przepompowni, budynku ochrony, budynku na pojemniki na śmieci oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu " 2009-04-06 14:53:35
dokument OGŁOSZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia polegającego na "budowie tężni drewnianej tradycyjnej z grotą i komorą inhalacyjną, budynku administracyjno - socjalnego, budynku przepompowni, budynku ochrony, budynku na pojemniki na śmieci oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu " 2009-04-06 14:52:08
dokument OGŁOSZENIE PPiGMK nr 8/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2009-04-01 15:10:06
dokument OGŁOSZENIE PPiGMK nr 7/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2009-03-13 08:50:10
dokument OGŁOSZENIE nr 6/2009 z dnia 13 marca 2009r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2009-03-13 08:49:14
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 05/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 marca 2009r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę . 2009-03-05 15:08:24
dokument OGŁOSZENIE NR 04/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem. 2009-02-17 10:53:09
dokument OGŁOSZENIE nr 3/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2009-02-16 12:58:00
dokument OGŁOSZENIE PPiGMK nr 2/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu. 2009-02-06 09:54:18
dokument OGŁOSZENIE PPiGMK nr 1/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu. 2009-02-06 09:20:41