PORZĄDEK OBRAD XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 26 lutego 2009 r. (czwartek) - godz. 14:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


PORZĄDEK OBRAD

XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 26 lutego 2009 r. (czwartek) - godz. 14:00,

w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

 1. Interpelacje i zapytania Radnych na piśmie.

 1. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc (Druk Nr /09)

 1. Ochrona środowiska i działania gminy Pyrzyce na rzecz poprawy jej stanu (Druk Nr 474/09)

  1. opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii;

  2. dyskusja.

 1. Ocena realizacji wniosków sołtysów, mieszkańców i radnych oraz realizacja uchwał Rady Miejskiej za 2008 r. (Druk Nr 465/09)

  1. opinie stałych Komisji Rady;

  2. dyskusja.

 1. Informacja z działalności stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy m.in. z uwzględnieniem współpracy z gminą i dotacji z budżetu gminy (Druk Nr 467/09)

  1. opinia Komisji Edukacji;

  2. dyskusja.

 1. Ocena realizacji „Programu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce” (Druk Nr 469/09)

  1. opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii, K. Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Społecznych,

  2. dyskusja.

 1. Ocena wysokości kosztów ponoszonych za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (Druk Nr 473/09)

  1. opinia Komisji Budżetu;

  2. dyskusja.

 1. Ocena funkcjonowania sieci przedszkoli i szkół na terenie Gminy (Druk Nr 468/09)

  1. opinia Komisji Edukacji;

  2. dyskusja.

 1. Informacja kwartalna z realizacji inwestycji gminnych na dzień 31 grudnia 2008 r. (Druk Nr 462/09)

  1. opinie stałych Komisji Rady;

  2. dyskusja.

 1. Ocena działań promocyjnych Gminy Pyrzyce
  w 2008 roku (Druk Nr 470/09)

  1. opinia Komisji Edukacji;

  2. dyskusja.

 1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Druk Nr 463/09)

  1. opinia Komisji Budżetu oraz K. Rolnictwa i Ekologii;

  2. dyskusja;

  3. głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Pyrzyce (Druk Nr 464/09)

  1. opinia Komisji Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Społecznych;

  2. dyskusja;

  3. głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 r. (Druk 472A/09)

  1. opinia Komisji Budżetu, K. Edukacji;

  2. dyskusja;

  3. głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Gminę (Druk Nr 466/09)

  1. opinia Komisji Budżetu;

  2. dyskusja;

  3. głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce- w obrębie ewidencyjnym nr 4,7 i 12 miasta Pyrzyce (Druk Nr 471/09).

  1. opinia K. Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Społecznych,

  2. dyskusja,

  3. głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej (Druk Nr 475/09).

  1. opinia K. Budżetu oraz K. Rolnictwa i Ekologii;

  2. dyskusja

  3. głosowanie.

 1. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 24-02-2009 11:17:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 17-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-03-2009 14:19:43