PORZĄDEK OBRAD XL Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 12 marca 2009 (czwartek) - godz. 14:00 w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


XL Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz.1591, z 2002 r. nr 23, poz.220,nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz.1806 nr 214, nr 153, poz. 1271z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 237, nr 138, poz. 974, nr 173, poz.1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz.1458) Burmistrz Pyrzyc w dniu 9 marca 2009r. złożył wniosek o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

W związku z powyższym zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 12 marca 2009r. o godz. 14,00 w Sali nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Proponowany porządek obrad przez Burmistrza Pyrzyc:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Pyrzyce na okres od dnia 16.04.2009r. do dnia 17.04.2010r. przedłożonych przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pyrzycach.

  3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pyrzyce na okresie od dnia 06.05.2009 r. do dnia 07.05.2010 r. przedłożony przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie.

  4. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.

  5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

1 Wniosek_Burmistrza_o_zwoA_anie_sesji.pdf (PDF, 22KB) 2009-03-10 14:23:07 128 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 10-03-2009 14:23:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 10-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-03-2009 14:23:07