Sesja XXXIX 2009r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIX/336/09 Uchwała Nr XXXIX/336/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Pyrzyce oraz Przelewice, Lipiany w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej 2009-03-26 12:54:30
Uchwała Nr XXXIX/335/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych 2009-03-26 12:53:12
UCHWAŁA Nr XXXIX/334/09 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce - w obrębie ewidencyjnym nr 4, 7 i 12 m.Pyrzyce 2009-03-26 12:52:04
Uchwała Nr XXXIX/333/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Gminę 2009-03-26 12:49:56
Uchwała Nr XXXIX/332/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009 2009-03-26 12:48:48
Uchwała Nr XXXIX/331/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Pyrzyce 2009-03-26 12:47:09
Uchwała Nr XXXIX/330/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2009-03-26 12:45:42