Sesja XLI 2009r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLI/361/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mechowo na lata 2009-2013 2009-06-22 10:57:44
Uchwała Nr XLI/360/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2009-04-14 09:14:40
Uchwała Nr XLI/359/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 2009-04-14 09:11:46
Uchwała Nr XLI/358/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Międzygminna 2009-04-14 09:11:07
Uchwała Nr XLI/357/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Tadeusza Rejtana w Pyrzycach 2009-04-14 09:10:16
Uchwała Nr XLI/356/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Pyrzyce 2009-04-14 09:09:35
Uchwała Nr XLI/355/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie miasta Pyrzyce 2009-04-14 09:08:54
Uchwała Nr XLI/354/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Pawła II, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 336/4 stanowiącej własność Gminy Pyrzyce oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za najem nieruchomości 2009-04-14 09:05:14
Uchwała Nr XLI/353/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-04-14 09:04:31
Uchwała Nr XLI/352/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-04-14 09:03:47
Uchwała Nr XLI/351/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-04-14 09:03:09
Uchwała Nr XLI/350/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-04-14 09:02:26
Uchwała Nr XLI/349/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-04-14 09:01:39
Uchwała Nr XLI/348/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-04-14 09:00:57
Uchwała Nr XLI/347/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-04-14 08:59:43
Uchwała Nr XLI/346/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-04-14 08:58:55
Uchwała Nr XLI/345/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym na działce nr 188/16 o pow. 1090 m2 obręb Okunica na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-04-14 08:57:58
Uchwała Nr XLI/344/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 2009-04-14 08:56:29
Uchwała Nr XLI/343/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku 2009-04-14 08:55:33
Uchwała Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku 2009-04-14 08:54:45
Uchwała Nr XLI/341/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pyrzyce w sprawie handlu ulicznego w Pyrzycach 2009-04-14 08:53:42
Uchwała Nr XLI/340/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego 2009-04-14 08:52:39
Uchwała Nr XLI/339/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2009-04-14 08:51:42