OBWIESZCZENIE PPiGMK/7331/15/2009


Pyrzyce, dnia 16.04.2009r.

Nasz znak: PPiGMK/7331/15/2009

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV NN na terenie działek nr 105, 117/3, 117/4, 117/5, 117/6, 117/7 obr. 10 w Pyrzycach.

Wydana została decyzja nr 16/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 kwietnia 2009r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 16 kwietnia 2009r. do dnia 30 kwietnia 2009r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 16-04-2009 13:25:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Kawczyński 16-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 16-04-2009 13:25:26