Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

OGŁOSZENIE  Nr 10/2004

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

w sprawie  sporządzenia   wykazu   nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych  do sprzedaży.

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.  U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) Burmistrz Pyrzyc

 

ogłasza, co następuje:

 

 

                                                        § 1.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczone zostały do zbycia  nieruchomości  wykazane w załączniku nr 1.

 

                                                        § 2.  

 

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni  w terminie od 05 lipca 2004r. do 26 lipca 2004r.

W Y K A Z  nr 10/04  do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste           

nieruchomości  stanowiących własność gminy Pyrzyce    

                                                                  

 Załącznik  nr 1 do ogłoszenia nr 10/04       

 

LP

 

Numer

KW.

 

Numer

działki

 

Pow.

działki

 

 

       Opis

nieruchomości

 

Przeznacz.  nieruch. w planie zagosp.

 

forma

sprzedaŻy

 

cena nieruchomości

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

brak

 

 

 

 

 

brak

 

61

 

 

 

 

 

104

 

0,05 ha

½ udziału

 

 

 

 

0,20 ha

 

działka zabudowana świetlicą wiejską i lokalem użytkowym  (bar piwny)

 

 

działka niezabudowana sklasyfikowana jako grunty rolne klasy RIIIb może być wykorzystana pod zabudowę

 

brak planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

brak planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

przetarg  ograniczony

do dzierżawcy

 

 

 

 

przetarg nieograniczony

 

 

budynku  12.435,-

gruntu           800,-

                13.235,-

 

 

 

3.986,- zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz  wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni

                                                                               od dnia......................................   do dnia............................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 14-07-2004 15:01:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 14-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 14-07-2004 15:01:45