Sesja XLII 2009r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLII/371/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009 2009-05-18 09:29:21
Uchwała Nr XLII/370/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 66/16 położona w obrębie geodezyjnym numer 1 miasta Pyrzyce 2009-05-18 09:28:23
Uchwała Nr XLII/369/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach za 2008r. oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2008r. 2009-05-18 09:27:37
Uchwała Nr XLII/368/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach za 2008r. oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2008r. 2009-05-18 09:26:32
Uchwała Nr XLII/367/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 84/4 o pow. 0,0019 ha obręb nr 6 miasta Pyrzyce 2009-05-18 09:25:49
Uchwała Nr XLII/366/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 311/5, 311/6, 311/7, 311/8 położonych w obrębie geodezyjnym numer 7 miasta Pyrzyce. 2009-05-18 09:23:45
Uchwała Nr XLII/365/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 85/6, 85/7, 85/8, 85/9 położonych w obrębie Giżyn 2009-05-18 09:22:54
Uchwała Nr XLII/364/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2009-05-18 09:22:08
Uchwała Nr XLII/363/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania, lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 2009-05-18 09:21:29
Uchwały XLII/362/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego 2009-05-18 09:20:32