OBWIESZCZENIE PPiGMK - 7331/91/2009


Pyrzyce, dnia 28.05.2009 r.

Nasz znak: PPiGMK - 7331/91/2009

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia wraz z linią telesterowniczą łączących projektowane elektrownie wiatrowe ze stacją elektroenergetyczną 110/15kV Pyrzyce na terenie działek 16, 17, 18, 19, 20 obr Łozice gm. Kozielice, dz. 58 obr. Rokity gm. Kozielice, dz. 310, 311 obr. Nowe Chropawo gm. Bielice, dz. 75 obr. Żabów gm. Pyrzyce, dz. 15, 9, 7, 5, 4 obr. 4 dz. 20/1, 20/2, 123, 125 obr. 5 gm. Pyrzyce

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się
z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie
w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257 [II piętro].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-05-2009 14:56:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Kawczyński 18-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-05-2009 14:56:57