Sesja XLIII 2009r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwały Nr XLIII/391/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego 2009-06-22 13:27:26
Uchwała Nr XLIII/390/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic Bartosza Głowackiego i Owocowej w Pyrzycach 2009-06-22 13:26:47
Uchwała Nr XLIII/389/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Bartosza Dworcowej w Pyrzycach 2009-06-22 13:25:39
Uchwała Nr XLIII/388/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2009-06-22 13:24:59
Uchwała Nr XLIII/387/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 2009-06-22 13:24:23
Uchwała Nr XLIII/386/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 2009-06-22 13:23:48
Uchwała Nr XLIII/385/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości 2009-06-22 13:23:15
Uchwała Nr XLIII/384/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do zamiany nuieruchomości 2009-06-22 13:22:39
Uchwała Nr XLIII/383/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na działkach stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2009-06-22 13:21:53
Uchwała Nr XLIII/382/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 16/17 o pow.829 m2 położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce przy ul.Dworcowej od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w Warszawie 2009-06-22 13:21:05
Uchwała Nr XLIII/381/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2009-06-22 13:20:12
Uchwała Nr XLIII/380/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 2009-06-22 13:19:38
Uchwała Nr XLIII/379/ Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania, lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 2009-06-22 13:18:58
Uchwała Nr XLIII/378/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania, lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 2009-06-22 13:18:31
Uchwała Nr XLIII/377/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009 2009-06-22 13:16:57
Uchwała Nr XLIII/376/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku 2009-06-22 13:16:11
Uchwała Nr XLIII/375/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej 2009-06-22 13:15:25
Uchwała Nr XLIII/374/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 1 w Pyrzycach 2009-06-22 13:14:52
Uchwała Nr XLIII/373/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu statutu Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej 2009-06-22 13:14:24
Uchwała Nr XLIII/372/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2009-06-22 13:13:55