Lipiec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 806/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2009 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2009-09-01 12:55:42
Zarządzenie Nr 805/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-09-01 12:55:13
Zarządzenie Nr 804/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lipca 2009 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Pyrzyce 2009-09-01 12:54:18
Zarządzenie Nr 803/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lipca 2009 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury w Pyrzycach dla, których organem założycielskim jest Gmina Pyrzyce oraz wzory wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 2009-09-01 12:53:45
ZARZĄDZENIE Nr 802/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 lipca 2009 w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2009 r. 2009-09-01 12:52:44
Zarządzenie Nr 801/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-09-01 12:51:21
ZARZĄDZENIE Nr 800/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach 2009-09-01 12:50:38
ZARZĄDZENIE Nr 799/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach 2009-09-01 12:50:03
ZARZĄDZENIE NR 798/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2009-09-01 12:49:35
ZARZĄDZENIE NR 797/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia piątego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2009-09-01 12:47:06
ZARZĄDZENIE NR 796/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2009-09-01 12:46:11
Zarządzenie Nr 795/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania odbioru nieczystości stałych z Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce. 2009-09-01 12:45:26
Zarządzenie Nr 794/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:44:04
Zarządzenie Nr 793/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zasad i trybu dofinansowania zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 2009-09-01 12:43:28
Zarządzenie Nr 792/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-09-01 12:42:45
Zarządzenie Nr 791/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Nieborowo 2009-09-01 12:41:59
Zarządzenie Nr 790/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2009 w sprawie zmiany zarządzenia przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2009-09-01 12:39:21
Zarządzenie Nr 789/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:38:15
Zarządzenie Nr 788/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:37:38
Zarządzenie Nr 787/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:37:00
Zarządzenie Nr 786/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:35:50
Zarządzenie Nr 785/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:35:16
Zarządzenie Nr 784/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:33:50
Zarządzenie Nr 783/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:33:18
Zarządzenie Nr 782/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:32:36
Zarządzenie Nr 781/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:31:41
Zarządzenie Nr 780/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:31:11
Zarządzenie Nr 779/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:29:31
Zarządzenie Nr 778/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:28:45
Zarządzenie Nr 777/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:28:09
Zarządzenie Nr 776/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:26:06
Zarządzenie Nr 775/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:25:30
Zarządzenie Nr 774/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:24:00
Zarządzenie Nr 773/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:23:13
Zarządzenie Nr 772/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2009 o zmianie zarządzenia w sprawie wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2009-09-01 12:22:25
ZARZĄDZENIE NR 771/09 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 lipca 2009r w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 2009-09-01 12:21:42
ZARZĄDZENIE Nr 770/09 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 lipca 2009 r. w sprawie: organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w roku szkolnym 2009/2010 2009-09-01 12:20:23
Zarządzenie Nr 769/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 lipca 2009 w sprawie powołania Zespołu d o spraw stwierdzenia upadku pszczół w pasiece. 2009-09-01 12:19:32
Zarządzenie Nr 768/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01-07-2009r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W PYRZYCACH" 2009-09-01 12:18:09
Zarządzenie Nr 767/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:16:34
Zarządzenie Nr 766/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:15:23
Zarządzenie Nr 765/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-01 12:14:22