Sesja LI 2009r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LI/433/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 2009-10-12 14:05:28
Uchwała Nr LI/432/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 2009-10-12 14:04:47
Uchwała Nr LI/431/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 2009-10-12 14:04:05
Uchwała Nr LI/430/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 2009-10-12 14:03:25
Uchwała Nr LI/429/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/22/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/20, 28/21, 28/22, położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach 2009-10-12 12:35:41
Uchwała Nr LI/428/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2009-10-12 12:34:37
Uchwała Nr LI/427/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej 2009-10-12 12:33:29
Uchwała Nr LI/426/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku 2009-10-12 12:32:48
Uchwała Nr LI/425/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych 2009-10-12 12:30:39
Uchwała Nr LI/424/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 2009-10-12 12:29:27
Uchwała Nr LI/423//09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Pyrzyce do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2009-10-12 12:28:31
Uchwała Nr LI/422/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zrzeczenia się służebności przejazdu i przechodu ustanowionej na rzecz działki nr 153/1, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce 2009-10-12 12:22:53
Uchwała Nr LI/421/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. w sprawie obciążenia działki nr 380/1 obręb nr 10 miasta Pyrzyce służebnością gruntową 2009-10-12 12:21:16
Uchwała Nr LI/420/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. w sprawie obciążenia działki nr 88/1 i 90/1 obręb nr 10 miasta Pyrzyce służebnością gruntową 2009-10-12 12:19:58